image banner
Văn bản điều hành LMHTX Nghệ An

Kế hoạch, các quyết định liên quan đến Đại hội V Liên minh HTX tỉnh Nghệ An (Xem chi tiết và Tải về)

Kế hoạch, Quyết định, Thể lệ, Câu hỏi và đáp án cuộc thi Luật HTX năm 2012 (Xem chi tiết và Tải về)

Quy Chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Liên minh HTX tỉnh Nghệ An (Xem chi tiết và Tải về)

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014, Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 (Xem chi tiết và Tải về)

Đề cương tuyên truyền ngày truyền thống HTX Việt Nam 11/4 và năm Quốc tế HTX của Liên Hợp Quốc - 2012 (Xem chi tiết và Tải về)

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ tuyên truyền về: Kỷ niệm ngày HTX Việt Nam (11/4/2012) và năm Quốc tế HTX 2012 của Liên minh HTX tỉnh Nghệ An (Xem chi tiết và Tải về)

Thông báo nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 và công tác quý I của Liên minh HTX tỉnh (Xem chi tiết và Tải về)