image banner
Liên hệ

Liên hệ 
Chịu trách nhiệm nội dung: Chủ tịch Liên minh HTX Nghệ An
Tổ chức thực hiện: Phòng Kinh tế - Tổng hợp
Trụ sở: Số 13 - Đường Nguyễn Sỹ Sách - TP. Vinh - tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 0238.842.858. Fax: 0238.842.858; Email: lmhtx@nghean.gov.vn