GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Cơ cấu tổ chức Liên minh hợp tác xã tỉnh Nghệ An (12/10/2011 04:15 PM)

I. LÃNH ĐẠO LIÊN MINH HTX TỈNH NGHỆ AN


 

Đ/c Nguyễn Thị Nhung

Phó chủ tịch

ĐT: 0238.595.886   Nguyễn Bá Châu

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

Điện thoại: 0238.841.139
Đ/c Đặng Thọ Xuân

 Phó Chủ tịch

ĐT: 02383.586.598

 


 Đ/c Trần Văn Huy

 Phó Chủ tịch

ĐT: 0238.561.439
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC
Quyết định về việc kiện toàn bộ máy chuyên trách của Liên minh HTX Nghệ An (xem tại đây)


Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc:

 


1. Văn phòng:

Số lượng cán bộ: 08

Đ/c:          Đặng Thị Bích Thảo

 Chánh văn phòng

  ĐT: 0238.654.675; 0913.060.246

 

2. Phòng Kinh tế - Tổng hợp

 Số lượng cán bộ: 03

Đ/c:  Trịnh Bá Quân        

 Trưởng phòng

 ĐT: 0238.596.002; 0936.813.567

 

3. Phòng Tư vấn Chính sách

 Số lượng cán bộ: 03

Đ/c:         Nguyễn Văn Đức

Phó Trưởng phòng

 ĐT: 0238.595.457; 0912.245.268


 4. Phòng phát triển Hợp Tác Xã

 Số lượng cán bộ: 03

Đ/c:         Nguyễn Đình Trưng

 Trưởng phòng

                ĐT: 0238.595.456; 0945.331.525

                Email: Trunghtx@gmail.com

 III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Trung tâm tư vấn hỗ trợ kinh tế hợp tác, HTX

 Số lượng cán bộ: 03

Giám đốc  : Ông Nguyễn Đình Tâm
ĐT              ; 
0976.555.868

ĐT VPTT   : 0238.849.544


Quyết định về kiện toàn Trung tâm tư vấn hỗ trợ Kinh tế HT, HTX (xem tại đây)

 

 
 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong