GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII. (17/01/2017 02:22 PM)

Sáng ngày 16/01/2017, Chi bộ Liên minh HTX tỉnh tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tham gia học tập gồm các đồng chí đảng viên và cán bộ cơ quan Liên minh HTX tỉnh. Giảng viên là đồng chí Trần Văn Chương – Bí thư Chi bộ.

Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên và cán bộ cơ quan đã được nghe đồng chí Bí thư Chi bộ triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với 27 nhận diện của biểu hiện suy thoái của cá nhân, tổ chức trên 3 lĩnh vực; các mục tiêu, quan điểm và các giải pháp để khắc phục để cán bộ, đảng viên được biết.

Sau buổi học tập, đồng chí Bí thư yêu cầu các đồng chí đảng viên và cán bộ cơ quan Liên minh HTX tỉnh làm bài thu hoạch và các đồng chí đảng viên làm Bản tự kiểm điểm đối chiếu với các tiêu chí trong Nghị quyết để đánh giá bản thân. Hội nghị kiểm điểm đảng viên theo tinh thần Nghị quyết TW 4 sẽ được tổ chức trước ngày 30/3/2017.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  đã thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

                                                                                                           Phòng KTTH

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong