GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Lịch sử hình thành Liên minh HTX (02/11/2011 07:57 AM)

Trước những năm 1990, khu vực kinh tế tập thể và DN NQD nước ta có 2 tổ chức chủ quản, đó là: Liên hiệp HTX TTCN Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp xã) và Ban quản lý HTX mua bán Việt Nam. Các tổ chức này có hệ thống từ Trung ương đến tỉnh, thành phố và quận, huyện. Đây là những tổ chức Nhà nước mang tính hành chính, kinh tế, có 3 chức năng chủ yếu: quản lý Nhà nước về HTX, đại diện và hỗ trợ cho HTX, quản lý sản xuất kinh doanh đối với HTX.


Trong những năm đầu thực hiện cơ chế quản lý kinh tế mới (xoá bỏ chế độ bao cấp) hoạt động các HTX, các DN NQD bộc lộ nhiều yếu kém, các tổ chức quản lý cấp trên không còn phù hợp. Hội đồng Bộ trưởng có Chỉ thị số 28/CT.HĐBT ngày 22.1.1992 về củng cố hoạt động quản lý đối với khu vực kinh tế NQD. Theo đó, TW quyết định giải thể Liên hiệp xã và HTX mua bán các cấp. Đồng thời, ngày 18 tháng 12 năm 1991, Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định thành lập Hội đồng Trung ương lâm thời các doanh nghiệp NQD. Tính đến tháng 10/1993, 38 Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp NQD cấp tỉnh đã được thành lập .


Kinh tế xã hội chung của khu vực HTX, DN NQD tỉnh Nghệ An ngoài những đặc điểm chung cả nước, còn có những thực trạng riêng: HTX quy mô nhỏ, doanh nghiệp nhỏ vừa không được quản lý thống nhất. Từ tình hình và thể theo đề xuất tham mưu của các ngành, Tỉnh uỷ Nghệ An đã có Nghị quyết 02/NQ.TU của Ban thường vụ về việc thành lập Hội đồng lâm thời các DNNQD. Theo đó, tỉnh có chủ trương bước đầu thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp NQD trên cơ sở nhập 3 tổ chức: Liên hiệp xã TTCN tỉnh; Ban quản lý HTX mua bán tỉnh; Liên hiệp xã vận tải tỉnh. Ngày 28 tháng 11 năm 1992 Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Xuân Tùy đã ký quyết định số 2155 thành lập Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp NQD tỉnh Nghệ An, chỉ định các ông: Ông Hồ Xuân Hùng - PCT UBND tỉnh làm Chủ tịch  HĐ Lâm thời các DNNQD (kiêm chức); Ông Bùi Xuân Đài - Phó Ban kinh tế TU làm Phó chủ tịch (chuyên trách)
Tóm tắt nhiệm vụ của Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh lúc đó là:

- Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp tham gia Hội đồng và kết nạp thành viên. Chuẩn bị soạn thảo điều lệ, nghiên cứu đề ra phương hướng củng cố phát triển các doanh nghiÖp NQD trong tỉnh để tổ chức Đại hội bầu ra Hội đồng các doanh nghiệp NQD của tỉnh.

- Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp NQD hoạt động theo điều lệ dự  thảo của Hội đồng TW các doanh nghiệp NQD được Chính phủ thông qua số 825 ngày 09/11/1992. Quyết định cũng ghi rõ, Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh  có con dấu riêng để giao dịch. Kinh phí hoạt động Hội đồng tự trang trải, trước mắt Nhà nước hỗ trợ một phần và giao Hội đồng dự trù tài chính tập hợp  trình UBND tỉnh để phê duyệt, chi tiêu theo chế độ hiện hành. Hội đồng lâm thời kết thúc hoạt động khi Đại hội thành viên toàn tỉnh bầu ra Hội đồng chính thức và được UBND tỉnh công nhận.

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng lầm thời Liên minh các  doanh nghiệp NQD Việt Nam và quyết định của tỉnh, Hội đồng lâm thời các doanh nghiệp NQD tỉnh đã có nhiều nỗ lực cố gắng triển khai hoạt động.

Chi tiết nội dụng tại đây

Liên minh HTX Nghệ An

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong