GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
HTX NN thành lập mới được hỗ trợ 50 triệu đồng. (01/08/2018 08:33 AM)

Ngày 201/12/2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An, theo đó một trong những đối tượng được áp dụng hỗ trợ là các HTX NN và thành lập mới HTX NN.

Khi thành lập mới 01 Hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp, diêm nghiệp đã đại hội xã viên, có phương án sản xuất kinh doanh, có Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã do Phòng Tài chính Kế hoạch của UBND cấp huyện cấp, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 50.000.000 đồng/HTX.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

VA – P.KTTH

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong