GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sản phẩm của các HTX, trang trại, làng nghề sẽ có cửa hàng trưng bày sản phẩm tại các huyện (08/10/2019 09:46 AM)

Ngày 30/9/ 2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3839/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng và Phát triển chuỗi cửa hàng nông sản sạch, an toàn gắn với hỗ trợ tiêu thụ hàng nông sản, thực phẩm cho khu vực Hợp tác xã, làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030.

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là phấn đấu giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 xây dựng và phát triển chuỗi mô hình 20 cửa hàng nông sản, thực phẩm sạch, an toàn nhằm hỗ trợ, kết nối, tiêu thụ các sản phẩm của Hợp tác xã, trang trại, làng nghề có sản phẩm bảo đảm tiêu chuẩn. Mỗi năm xây dựng 2-3 mô hình cửa hàng, đưa tổng số cửa hàng cả tỉnh đến năm 2025 có 60 cửa hàng và đến năm 2030 có ít nhất 80 cửa hàng hàng nông sản thực phẩm sạch, an toàn đảm bảo tiêu chuẩn quy định; xây dựng hệ thống quản lý, điều hành chuỗi cửa hàng nông sản, thực phẩm sạch, an toàn đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã...

Đề án đặt ra quy hoạch, kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 2020-2025 xây dựng và phát triển 15 mô hình chuỗi cửa hàng cung cấp thực phẩm sạch, an toàn được xây dựng và thử nghiệm thành công, sản phẩm từ các mô hình đảm bảo an toàn và nâng cao giá trị sản phẩm. Sản phẩm ưu tiên triển khai là các sản phẩm chủ lực của tỉnh, có mức độ rủi ro cao, đang có chiều hướng dư luận trái chiều t đó nhân rộng.

Đến năm 2025 cả tỉnh sẽ xây dựng được khoảng 60 cửa hàng nông sản thực phẩm sạch, an toàn đạt tiêu chuẩn theo quy định, trong đó, thành phố Vinh sẽ có 45-50 cửa hàng; các huyện, thị xã như Cửa Lò, Nghi Lộc, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Hoàng Mai... sẽ có 1-2 cửa hàng. Đến năm 2030, cả tỉnh có ít nhất 80 cửa hàng nông sản, thực phẩm sạch, an toàn, trong đó mỗi huyện có ít nhất 1-2 cửa hàng. Đến năm 2030 xây dựng và phát triển thêm 5 mô hình chuỗi cửa hàng.

UBND tỉnh giao Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án; hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo các huyện triển khai thực hiện Đề án. Cùng với đó, theo dõi tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hàng năm; nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện có hiệu quả…

UBND các huyện, thành, thị phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh triển khai thực hiện theo Đề án đề ra như: Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; hướng dẫn bà con nông dân tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm, đảm bảo hài hòa lợi ích và hiệu quả kinh tế - xã hội, môi trường nhằm phát triển vùng sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững.

Các Hợp tác xã, doanh nghiệp, trang trại, làng nghề chủ động phối hợp các ngành có liên quan, địa phương để khảo sát lựa chọn địa điểm đầu tư ca hàng, liên kết chặt chẽ với nhau từ khâu sản xuất, cung ứng đến tiêu thụ bền vững, tạo niềm tin cho người sản xuất; tìm kiếm, xây dựng thị trường ổn định phục vụ tiêu dùng, đảm bảo kết hợp hài hòa lợi ích giữa người trồng, thu mua, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Vân Anh

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong