GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chú trọng phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tại các huyện miền núi (30/08/2019 09:07 AM)

Phối hợp với UBND huyện Anh Sơn và Kỳ Sơn, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã tổ chức tập huấn cho sáng lập viên thành lập HTX mới.

Không chỉ ở các huyện miền xuôi, hiện nay người dân các huyện miền núi cao như Kỳ Sơn, Anh Sơn đã biết phát huy thế mạnh của địa phương để chú trọng phát triển kinh tế hộ, đầu tư sản xuất hàng hóa, nhiều cá nhân đã biết vươn lên tự lực trong sản xuất. Tuy nhiên với đặc thù là các huyện miền núi cao, cách xa các trung tâm hành chính, chợ, đô thị... nên việc các cá nhân và hộ gia đình đã không chủ động được nguồn vật liệu đầu vào, sản phẩm làm ra chỉ dựa vào thương lái, mạnh ai người ấy bán, mua đứt bán đoạn, thiếu bền vững và ngày càng bị ép giá. Đó cũng là điều trăn trở của các cấp Chính quyền sở tại và các ngành chức năng liên quan.

Nhận thấy việc định hướng tư vấn cho các cá nhân làm kinh tế giỏi, chủ trang trại, hộ gia đình tham gia vào khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã là mô hình phù hợp nhất hiện nay tại địa phương để mở rộng sản xuất, liên kết kinh doanh, đảm bảo nguồn vật tư đầu vào và bao tiêu sản phẩm bền vững, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với UBND huyện Kỳ Sơn, UBND huyện Anh Sơn tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế hợp tác xã, thông qua các lớp tập huấn các kiến thức cơ bản về xây dựng phát triển HTX, quy trình thành lập HTX… sát với tình hình của mỗi địa phương để định hướng thành lập các hợp tác xã mới.

 


Lớp tập huấn, tuyên truyền cho sáng lập viên thành lập mới HTX tại huyện Kỳ Sơn

 

Lớp tập huấn, tuyên truyền cho sáng lập viên thành lập mới HTX tại huyện Anh  Sơn


Qua các lớp tập huấn các sáng lập viên đã thể hiện sự hài lòng với các nội dung được nghe, các mô hình kinh tế hợp tác, Hợp tác xã được giới thiệu. Nhiều học viên mong muốn Liên minh HTX tỉnh cùng UBND huyện, xã tiếp tục đồng hành cùng với người dân trong thời gian tới và hướng dẫn cụ thể để thành lập các HTX phù hợp với điều kiện, thế mạnh của mỗi vùng. Đặc biệt là một số chính sách được giới thiệu cần ưu tiên cho các HTX miền núi được thụ hưởng một cách có hiệu quả.

Hoa Lê

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong