GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Yên Thành có nhiều thay da, đổi thịt sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (27/09/2019 02:41 PM)

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 39/39 xã, thị trấn đạt danh hiệu xã nông thôn mới, dự kiến cuối năm 2019 huyện Yên Thành là đơn vị thứ tư cấp huyện đạt danh hiệu huyện nông thôn mới của tỉnh.

 

Yên Thành là huyện đồng bằng bán sơn địa, nằm về phía Đông Bắc tỉnh Nghệ An, cách thành phố Vinh 50 km. Huyện có 39 đơn vị hành chính, gồm 38 xã, 01 thị trấn; tổng diện tích tự nhiên 54.766,84 ha (đất nông nghiệp 44.166,96 ha, đất phi nông nghiệp 10.216,6 ha, đất chưa sử dụng 433,28 ha). Tổng dân số có đến 30/6/2019 là 299.934 người, với hơn 78.000 Hộ; trong đó tôn giáo có hơn 40.000 người, chiếm hơn 14%, số người trong độ tuổi lao động khoảng 171.199 người và hơn 90% dân số sống ở nông thôn. Là huyện có xuất phát điểm tương đối thấp, năm 2010 bình quan toàn huyện đạt 6,81 tiêu chí/xã, thu nhập bình quân đầu người 13,92 triệu đồng/ người/ năm, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao 9,42% nhưng sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bằng nỗ lực của hệ thống chính trị, đến nay đã có 39/39 xã, thị trấn đạt danh hiệu xã nông thôn mới.

 

Yên Thành tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM

Trong nhiều kết quả đạt được, đáng ghi nhận là tiêu chí thứ 13 đó là tổ chức kinh tế hoạt động có hiệu quả, để có được kết quả trên hàng năm UBND huyện tổ chức rà soát đánh giá hoạt động kinh tế tập thể trên địa bàn huyện, đẩy mạnh phát triển mới các hình thức sản xuất; Giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn có 39 hợp tác xã trong đó thành lập thêm 6 hợp tác xã mới. Giai đoạn 2016-2019, thành lập thêm 13 hợp tác xã, hiện nay tổng số HTX trên địa bàn huyện là 47, với 14.728 thành viên, doanh thu bình quân khoảng 2,32 tỷ, lợi nhuận trung bình trên 60 triệu/năm. Thành lập chi hội chăn nuôi vịt, Chi hội kinh tế trang trại, tổ hợp tác sản xuất cam,… ngoài ra nhiều địa phương đã thành lập được các tổ hợp tác hoạt động theo ngành, lĩnh vực. HTX đảm bảo cung cấp giống vật tư cho sản xuất, dịch vụ thủy nông, bảo vệ thực vật, chuyển giao tiến bộ khoa học- công nghệ cho xã viên, cùng với chính quyền xây dựng đời sống văn hóa mới và bước đầu thực hiện an sinh xã hội, giúp cho kinh tế hội nông dân nâng cao năng suất lao động và tư duy sản xuất hàng hóa của bà con nông dân.

Các HTXNN đẩy mạnh thu hút đầu tư, liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân như: Công ty Vật tư Nông nghiệp Nghệ An, Công ty giống cây trồng Thái Bình, Công ty Giống cây trồng Trung ương, Công ty Công nông nghiệp Thái Bình, Công ty INAD thuộc Tập đoàn TH, Công ty Khang Long… Trong 10 năm, có gần 200 mô hình liên kết sản xuất với diện tích liên kết sản xuất hàng năm 1.000-2.000 ha. Ngoài liên kết sản xuất lúa, nhiều HTX.NN đã đẩy mạnh liên kết sản xuất ngô làm thức ăn chăn nuôi, liên kết trong chăn nuôi, giúp đầu ra ổn định, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhiều mô hình liên kết khẳng định hiệu quả và tính bền vững của liên kết và từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở từ địa phương.

Trung tâm

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong