GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Chi ủy tổ chức học tập quán triệt các nội dung Hội nghị TW 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW và Thông báo số 55-TB/TW của Bộ Chính trị (19/07/2019 05:31 PM)


Chiều 19/7/2019, Chi ủy Liên minh HTX đã tổ chức Hội nghị
học tập, quán triệt và triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII, Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên Liên minh HTX.

 

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Nhung – Bí thư Chi bộ quán triệt các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 35; Kế hoạch số 14-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng thực hiện Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết rất quan trọng thể hiện sự đặc biệt quan tâm, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ta đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang chuẩn bị đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đồng thời quán triệt các nội dung của Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 và triển khai Kế hoạch số 199 - KH/TU ngày 17/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các nội dung Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đồng chí cũng đề nghị cán bộ, đảng viên trong cơ quan tập trung nắm vững, hiểu rõ những nội dung, quan điểm, nhiệm vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân và các nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

Ngoài tổ chức hội nghị quán triệt, hàng tháng, hàng quý tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề chi ủy Liên minh HTX sẽ tiếp tục nhấn mạnh các nội dung liên quan để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc và thực hiện nhất là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Vân Anh

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
TIN HOẠT ĐỘNG
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong