GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM (22/10/2019 08:20 AM)

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Nghệ An khởi động từ năm 2010. 10 năm qua, Nghệ An đã huy động được hơn  56 nghìn tỷ đồng từ ngân sách của Trung ương, của các địa phương, các chương trình, dự án, các đơn vị, doanh nghiệp và sự đóng góp của người dân... để thực hiện Chương trình này.  Với sự chỉ đạo quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở, sự đầu tư nguồn lực đúng trọng tâm, trọng điểm và có các bước, lộ trình thực hiện phù hợp trong từng giai đoạn, Nghệ An đã đạt được những kết quả khả quan, tạo nên sự thay đổi sâu sắc bộ mặt nông thôn tỉnh nhà. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến nay ước đạt trên 28,5 triệu đồng/năm (năm 2010 là 12 triệu đồng/năm); tỷ lệ hộ nghèo đến nay còn khoảng 4% (năm 2011là 18,79%), ước cuối năm 2020 giảm còn 3%; Tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn tại Quyết định số 2570/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến nay đạt 84,5%; Nước sạch theo QCVN 02/2009/BYT đạt 45%; Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt gần 89,79%, tăng 8,4% so với cuối năm 2015...

 Hiện nay, bình quân toàn tỉnh đạt gần 16 tiêu chí/xã và không còn xã dưới 5 tiêu chí. Ngoài 3 đơn vị cấp huyện, 225 xã và 674 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, Nghệ An hiện có thêm 1 huyện (Yên Thành) và 35 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí; khả năng đạt và vượt mục tiêu có 61,5% số xã đạt chuẩn trong năm 2029 - về đích trước 1 năm so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Năm 2020, Nghệ An tiếp tục phấn đấu có thêm 25 xã đạt chuẩn, nâng tổng số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh lên trên 65%. 

 

Toàn cảnh Hội nghị   

Tại hội nghị 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ngày 18/11/2019 tại thành phố Vinh, các sở, ngành, địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm, nêu lên những khó khăn vướng mắc và đưa ra các giải pháp để thực hiện chương trình đạt kết quả cao hơn và bền vững hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý khẳng định, những kết quả 10 năm xây dựng NTM đã thể hiện rõ sự quyết tâm, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, đây mới chỉ là kết quả đạt được bước đầu, có những nội dung mới chạm ngưỡng, rất dễ rơi chuẩn nếu không tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung thực hiện quyết liệt. Vì vậy, không được thỏa mãn và mang bệnh thành tích; cần phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu vì xây dựng nông thôn mới là một chặng đường dài cần thực hiện thường xuyên, liên tục.  


 

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu tại hội nghị 

Để đạt mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và giai đoạn 2020 - 2025, các cấp, các ngành, các địa phương cần có quyết tâm cao hơn; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân; tổ chức thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng tập trung cao độ hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của năm 2019 và giai đoạn 2016 - 2020; chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Chú ý xây dựng mục tiêu cho giai đoạn tới phải sát với tình hình thực tế; bên cạnh mục tiêu nâng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới, trong đó cần phải tăng cường chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới....

 

Các địa phương giới thiệu sản phẩm 

Tại hội nghị, 11 tập thể và 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020 đã được tỉnh tặng Bằng khen.

Trung tâm TV

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong