GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể triển khai nhiệm vụ năm 2015 (10/02/2015 08:44 AM)

            Ngày  6/02/2015 tại Văn phòng UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh họp đánh giá kết quả công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Đồng chí Hoàng Viết Đường – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì.

           Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh báo cáo hoạt động Ban chỉ đạo năm 2014; Báo cáo tổng kết công tác 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Chương trình công tác năm 2015 của Ban chỉ đạo.

                                                 Đồng chí Trần Văn Chương, Phó chủ tịch Liên minh HTX báo cáo tình hình KTTT năm 2014

            Năm 2014, Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể đã thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế tập thể, Đề án đổi mới, phát triển HTX của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2020; Chỉ đạo các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển HTX trên địa bàn tỉnh. Trong năm, cơ quan thường trực BCĐ đã bám sát cơ sở, phối hợp với các huyện, thành, thị thành lập mới 72 tổ hợp tác, nâng tổng số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đạt 2.884 đơn vị; Thành lập mới 28 HTX và 01 Quỹ tín dụng nhân dân (TDND), nâng tổng số lên 583 HTX và 55 Quỹ TDND. Trong đó, có 55 Quỹ TDND và 21 HTX chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX năm 2012.

           Tuy nhiên, việc chuyển đổi HTX hoạt động theo Luật HTX 2012 còn chậm; Cơ chế đào tạo nguồn nhân lực cho HTX chưa được quan tâm đúng mức; Hoạt động các HTX nông nghiệp chủ yếu trong phạm vi các dịch vụ đơn thuần…

           Tại buổi làm việc, đại diện các Sở, ban, ngành tập trung thảo luận các nội dung về vai trì, vị thế, chất lượng hoạt động của HTX; Những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện chương trình công tác và sự phối hợp trong hoạt động giữa các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

                                                                       Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị

          Kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả Ban chỉ đạo đã đạt được trong năm 2014 đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo. Đồng chí yêu cầu năm 2015, Ban chỉ đạo phải tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành, thị tập trung chuyển đổi HTX theo luật HTX năm 2012, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động đúng quy định của pháp luật; Tăng cường tuyên truyền để các huyện, thành, thị xây dựng đề án hoặc chương trình triển khai thực hiện “Đề án đổi mới phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 – 2020”; Tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình HTX điển hình để nhân rộng, tại mỗi huyện, thành, thị có ít nhất 1 – 2 mô hình; Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành với Liên minh HTX tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể.

                                                                                                                                                                                                                                  Phòng KTTH

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong