GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PL - CS MƠI
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hội nghị sơ kết 3 năm thực Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 37 KL/TU của Tỉnh ủy (04/12/2015 09:42 AM)

Ngày 3/12, UBND tỉnh tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị, Kết luận số 37 KL/TU ngày 16/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể gắn với triển khai thực hiện Luật HTX 2012.

                 Tham dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Đức Phớc Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, Hoàng Viết Đường Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện và HTX trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

                Thời gian qua, kinh tế tập thể đã có những đóng góp nhất định vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 2.890 tổ hợp tác; 620 HTX, trong đó 444 HTX dịch vụ nông nghiệp, 121 HTX phi nông nghiệp, 55 quỹ tín dụng. Số HTX hoạt động có hiệu quả 327 HTX chiếm 53%; HTX hoạt động trung bình 230 HTX chiếm 37%. Với tổng số thành viên 265.362 người và 52.162 lao động làm việc thường xuyên trong các HTX. Tổng doanh thu của HTX năm 2014 đạt 1.019 tỷ đồng, trong đó HTX nông nghiệp 186 tỷ đồng, HTX phi nông nghiệp 510 tỷ đồng, Quỹ TDND 324 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,8% GDP của tỉnh; Ước tổng doanh thu năm 2015 đạt 1.226 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7 % GDP của tỉnh. Các HTX nông nghiệp có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm ở nông thôn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Các HTX phi nông nghiệp hoạt động kinh doanh ổn định mang lại lợi ích cho thành viên và tạo nhiều việc làm cho người lao động, điển hình như HTX sản xuất dịch vụ Sông Lam (TX.Cửa Lò), HTX đóng tàu thuyền Trung Kiên (Nghi Lộc), HTX Lam Sơn Đại Thành (Nam Đàn)... Từ khi có Luật HTX năm 2012 đến nay thành lập mới 12 HTX, đã chuyển đổi được 44 HTX hoạt động theo Luật, chiếm 37,5%.

Đ/c Nguyễn Mạnh Cường Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

                Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức  Phớc nhấn mạnh:Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay, HTX muốn tồn tại vững mạnh và có sức sống lâu bền phải tạo ra sản phẩm chất lượng, cạnh tranh tốt và giữ được thị trường, HTX muốn phát triển được phải có bộ máy có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, đồng thời HTX hàng năm phải có chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp thị trường. Trước xu thế cạnh tranh ngày càng khốc liệt, các sản phẩm nước ngoài tràn vào Việt Nam ngày càng nhiều, áp lực cho sản xuất kinh doanh của khu vực HTX rất lớn. Do đó chính quyền các cấp phải đặc biệt quan tâm phát triển HTX, đồng thời bản thân các HTX phải nỗ lực vươn lên đổi mới toàn diện. Đảng bộ và chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để HTX phát triển như ưu đãi về đất, môi trường sản xuất kinh doanh, tiếp thị, quảng bá sản phẩm,  tạo điều kiện về vay vốn giúp HTX có tiềm lực để phát triển...

Đ/c Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị

                Kết luận hội nghị đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Với sự cố gắng của các cơ quan tham mưu, chính quyền các cấp trong 3 năm qua, kinh tế tập thể đã đạt được kết quả nhất định, quy mô tổ hợp tác, HTX cơ bản chuyển biến tích cực. Doanh thu và thu nhập của HTX, người lao động tăng đều qua các năm, thu nhập bình quân đạt 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung trong 3 năm qua khu vực kinh tế tập thể đã góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; Liên minh HTX tỉnh đã triển khai tư vấn tốt cho hoạt động làng nghề. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại: một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đến kinh tế tập thể. Công tác quán triệt triển khai Kết luận 56 của Bộ chính trị và Kết luận 37 của Tỉnh ủy ở một số địa phương chưa quan tâm sâu sát. Việc tiếp cận vốn vay ngân hàng và huy động vốn đầu tư của khu vực HTX còn hạn chế... Nhiệm vụ trong thời gian tới cần tăng cường đổi mới nâng cao vị thế của kinh tế tập thể. Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn, nhưng trọng tâm là khu vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nhiều HTX mạnh phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích thành lập các HTX mới đi đôi với củng cố, chuyển đổi ngành nghề, mở rộng quy mô phạm vi hoạt động của các HTX hiện có. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển HTX. Nâng cao vai trò vị thế của kinh tế tập thể trong nền kinh tế nhiều thành phần...               

                Cũng tại hội nghị Liên minh HTX tỉnh Nghệ An đã phát động cuộc thi "tìm hiểu Luật HTX năm 2012".

 

                                                                                 Phòng KTTH

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa:
 
 
Cổng thông tin điện tử các đơn vị
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
THƯ VIỆN ẢNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
Could not find the specified library component: halong