GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
318/TB-VPCP 27/08/2018 Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị " Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp" Tải về
193/2013/NĐ-CP 21/11/2013 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã Tải về
Số: 02/NQ-CP 07/01/2013 Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu Tải về
Số: 250/QĐ-TTg 29/01/2013 Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ Nhà nước Tải về
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Nghị định số 70/2011/NĐ-CP về việc Quy định tổi thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác... Tải về
94/2011/TT-BTC 29/06/2011 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước Tải về
67 /2011/QH12 29/03/2011 Luật kiểm toán độc lập số 67 /2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011 Tải về
65/2011/QH12 29/03/2011 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của bộ luật tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011 Tải về
18/2011/TT-BTC 10/02/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi h Tải về
58/2010/QH12 15/11/2010 Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 Tải về
Số: 68/2010/QĐ-TTg 01/11/2010 Quyết định về việc quy định Hội có tính chất đặc thù Tải về
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật Doanh nghiệp Tải về
65/2010/QĐ-UBND 26/08/2010 Về việc Ban hành quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội c Tải về
97/2010/TT-BTC 06/07/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
14/2010/TT-BGTVT 24/06/2010 Quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô Tải về
67/2010/NĐ-CP 15/06/2010 Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước... Tải về
Số: 45/2010/NĐ-CP 21/04/2010 Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Tải về
43/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Về đăng ký doanh nghiệp Tải về
24/2010/TT-BTC 23/02/2010 Hướng dẫn kế toán áp dụng cho Hợp tác xã Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Ngư nghiệp và Nghề muối Tải về
05/2010/NĐ-CP 18/01/2010 Quy định về việc áp dụng luật phá sản đối với tổ chức tín dụng Chính phủ Tải về
<<   <  1  2  3  4  >  >>