GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Thư của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Nghệ An Chào Mừng Đại Hội IV Liên Minh HTX (22/11/2011 10:50 AM)

Thư của đồng chí Hồ Đức Phớc – Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh gửi Liên minh HTX Nghệ An

 

 

THƯ CHÀO MỪNG

ĐẠI HỘI LẦN THỨ IV LIÊN MINH HTX TỈNH NGHỆ AN

 

         

            Nhân dịp Liên minh HTX Nghệ An và các đơn vị thành viên tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011-2016, sự kiện quan trọng của khu vực kinh tế tập thể. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tôi nhiệt liệt chào mừng các Đại biểu đại diện cho phong trào kinh tế hợp tác, HTX, DN NQD và các Làng nghề. Chào mừng các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ công chức đã và đang công tác tại Liên minh HTX tỉnh và các đơn vị thành viên lời thăm hỏi thân thiết, lới chúc mừng tốt đẹp nhất.

            Thưa các đồng chí và các vị Đại biểu!

            Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII vừa qua đã tổng kết các thành tựu kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An giai đoạn 2005-2010, trong đó ghi nhận sự đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế hợp tác, HTX, lĩnh vực TTCN và Làng nghề. Qua báo cáo của Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa III tôi vui mừng trước sự phát triẻn của kinh tế tập thể, phong trào kinh tế hợp tác, xây dựng Làng nghề tỉnh Nghệ An ngày càng có hiệu quả. Từ năm 2006 đến nay các loại hình HTX đã căn bản chuyển đổi hoạt động theo Luật HTX 2003, hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ đã có nhiều chuyển biến mới. Tổ hợp tác, HTX, Liên hiệp HTX tăng về số lượng, đa dạng hóa về các loại hình. Nhiều HTX mới được thành lập, quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh được mở rộng, lợi ích cho xã viên và người lao động được quan tâm hơn trước. Lĩnh vực TTCN tăng trưởng khá, mô hình Làng có nghề,Làng nghề và nhiệm vụ đào tạo nghề cho nông dân phát triển mạnh và đạt được nhiều két quả tích cực. Liên minh HTX hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ theo Luật HTX và Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Cơ quan chuyên trách đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiểu chủ trương chính sách tích cực đối với chỉ đạo kinh tế tập thể phát triển TTCN và xây dựng Làng nghề. Tổ chức Liên minh HTX tỉnh được nâng cao năng lực công tác và vị thế trong thực hiện chức năng. Liên minh HTX và các đơn vị thành viên đã có nhiều đóng góp  xứng đáng trong sự nghiệp kinh tế xã hội nói chung, sự nghiệp kinh tế hợp tác, HTX và kinh tế TTCN nói riêng.

            Nhân dịp Đại hội IV Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 thăy mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những thành tích mà khu vực kinh tế tập thể, lĩnh vực TTCN và tổ chức Liên minh HTX tỉnh đã đạt được trong nhịêm kỳ qua. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh tặng Liên minh HTX Nghệ An bức trướng mang dòng chữ “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, TTCN và xây dựng Làng nghề” .

            Giai đoạn 2011-2016, kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An sẽ có nhiều bước phát triển mới, đòi hỏi mọi thành phần kinh tế cần nổ lực phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII. Tôi đề nghị khu vực kinh tế tập thể, lĩnh vực TTCN và Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh khóa IV tăng cường hơn nữa trong nhiệm vụ vì sự nghiệp của các HTX, Liên hiệp HTX, Làng nghề tỉnh Nghệ An xin chúc Đại hội Đại biểu HTX của Liên minh HTX tỉnh Nghệ An lần thứ IV thành công tốt đẹp.

PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY-CHỦ TỊCH UBND TỈNH

 

 

Hồ Đức phớc

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: