GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Danh mục sách tham khảo về kinh tế tập thể, HTX và làng nghề (23/11/2011 03:48 PM)

DANH MỤC CÁC SÁCH THAM KHẢO

VỀ KINH TẾ TẬP THỂ, HTX VÀ LÀNG NGHỀ


1. Sách MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TẬP THỂ. Sách do Bộ kế hoạch và Đầu tư , vụ Hợp tác xã biên soạn. NXB Chính Trị Quốc gia. Xuất bản năm 2010

2. Sách MÔ HÌNH TỔ CHỨC HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI GÓP PHẦN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỢP TÁC, ĐOÀN KẾT, CÙNG CHIA SẺ SỰ THỊNH VƯỢNG VÀ QUẢN LÝ MỘT CÁCH DÂN CHỦ. Sách do Bộ kế hoạch và Đầu tư , vụ Hợp tác xã biên soạn. Chủ biên TS. Nguyễn Minh Tú. NXB Khoa học và Kỹ thuật. Xuất bản năm 2010

3. Sách HỢP TÁC XÃ NHÌN TỪ THỰC TIỄN ĐỒNG NAI. Sách do Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai biên soạn. NXB Chính Trị Quốc Gia. Xuất bản 2011

4. Sách HỆ THỐNG VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ. NXB Lao động Xã hội. Xuất bản năm 2010

5. Sách VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP NÔNG DÂN NÔNG THÔN – KINH NGHIỆM VIỆT NAM-KINH NGHIỆM TRUNG QUỐC. NXB Chính Trị Quốc Gia. Xuất bản 2009

 

 
 |  Đầu trang
 
Tin đã đưa: