GIỚI THIỆU CHUNG
Skip portletPortlet Menu
 
TIN TỨC SỰ KIỆN
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu
 
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
Skip portletPortlet Menu
 
 
DANH SÁCH VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Skip portletPortlet Menu
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3005 /QĐ-UBND 06/07/2017 Kế hoạch tổ chức Hội chợ xanh, sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp khu vực HTX và làng nghề tỉnh Nghệ An, năm 2017. Tải về
6567 /QĐ-UBND 22/12/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Làng nghề năm 2016 Tải về
6550 /QĐ-UBND 21/12/2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2016 Tải về
503/QC-BTC 05/10/2016 Quy Chế Phần thi tiểu phẩm sân khấu cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới tỉnh Nghệ An Tải về
4375 /QĐ-UBND 08/09/2016 Quyết định về công nhận Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 Tải về
số 294/TL-BTC 01/06/2016 Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới tỉnh Nghệ An Tải về
Số: 59 /KH-UBND 23/01/2016 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới Tải về
Số: 73/2015/QĐ-UBND 21/12/2015 Quyết định số 73 Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An Tải về
5222/QĐ-UBND 09/11/2015 Quyết định Về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020 Tải về
Số: 475/TB-UBND 04/08/2015 Quyết định Số 475/TB-UBND, ngày 04 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án đào tạo n Tải về
77/HD-LM.HTX 12/03/2009 Hướng dẫn: Thực hiện Quyết định số 80/2008/QĐ.UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển TTCN và làng ng Tải về
126 /KH-LM HTX 10/04/2014 Kế hoạch tuyên truyền năm 2014 Tải về
135 /KH-UBND 25/03/2014 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật HTX 2012, Đề án Đổi mới, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 Tải về
906 /QĐ-UBND 12/03/2014 QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An Tải về
109 /KH- UBND 12/03/2014 Kế hoạch triển khai đề án, đổi mới, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 Tải về
164/TB-UBND 08/04/2014 THÔNG BÁO: Kết luận của đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo. Tải về
231/QĐ-UBND 20/01/2014 Quyết Định Về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 (Kèm theo Đề án) Tải về
37 KL/TU 16/08/2013 KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH UỶ Về đánh giá kết quả 10 năm (2003 - 2013) thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao Hiệu quả kinh tế tập thể Tải về
Số: 1051 /QĐ-UBND 08/03/2010 Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015 Tải về
06 -NQ/TU 04/11/2011 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011-2020 Tải về
<<   <  1  2  >  >>