Số/Ký hiệu: 67/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 15/06/2010
Người ký:
Trích yếu: Về chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước...
Nội dung:

Tài liệu đính kèm