Số/Ký hiệu: 65/2010/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/08/2010
Người ký:
Trích yếu: Về việc Ban hành quy định một số chính sách đối với nhân lực chất lượng cao trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, hành chính Nhà nước, sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị - xã hội các cấp ở tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Tài liệu đính kèm