Số/Ký hiệu: 193/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/11/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã
Nội dung: NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã

Tài liệu đính kèm