Số/Ký hiệu: Số: 45/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 21/04/2010
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Nghị định Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Nội dung:

Tài liệu đính kèm