Số/Ký hiệu: Số: 250/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 29/01/2013
Người ký: Vũ Văn Ninh
Trích yếu: Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ Nhà nước
Nội dung: Quyết định số 250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết chế độ, chính sách đối với chủ nhiệm HTX có quy mô toàn xã trong thời kỳ bao cấp chưa được hưởng chế độ Nhà nước

Tài liệu đính kèm