Số/Ký hiệu: 97/2010/TT-BTC
Ngày ban hành: 06/07/2010
Người ký:
Trích yếu: Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Nội dung:

Tài liệu đính kèm