Số/Ký hiệu: 05/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành: 18/01/2010
Người ký:
Trích yếu: Quy định về việc áp dụng luật phá sản đối với tổ chức tín dụng Chính phủ
Nội dung:

Tài liệu đính kèm