Số/Ký hiệu: 318/TB-VPCP
Ngày ban hành: 27/08/2018
Người ký: Nguyễn Cao Lục
Trích yếu: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị " Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp"
Nội dung: Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị " Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp"  

Tài liệu đính kèm