Số/Ký hiệu: Số: 02/NQ-CP
Ngày ban hành: 07/01/2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu: Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu
Nội dung: Một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh , hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu

Tài liệu đính kèm