Số/Ký hiệu: 58/2010/QH12
Ngày ban hành: 15/11/2010
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu: Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010
Nội dung:

Tài liệu đính kèm