Số/Ký hiệu: 94/2011/TT-BTC
Ngày ban hành: 29/06/2011
Người ký:
Trích yếu: về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Nội dung:

Tài liệu đính kèm