Số/Ký hiệu: 67 /2011/QH12
Ngày ban hành: 29/03/2011
Người ký: Nguyễn Phú Trọng
Trích yếu: Luật kiểm toán độc lập số 67 /2011/QH12 ngày 29 tháng 3 năm 2011
Nội dung:

Tài liệu đính kèm