Số/Ký hiệu: 18/2011/TT-BTC
Ngày ban hành: 10/02/2011
Người ký:
Trích yếu: Hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp
Nội dung:

Tài liệu đính kèm