Số/Ký hiệu: 6550 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/12/2016
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2016
Nội dung:
QUYẾT ĐỊNH Về việc Công nhận danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2016


Tài liệu đính kèm