Số/Ký hiệu: Số: 475/TB-UBND
Ngày ban hành: 04/08/2015
Người ký: Võ Hồng Dương
Trích yếu: Quyết định Số 475/TB-UBND, ngày 04 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động phục vụ phát triển TTCN - Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 – 2015.
Nội dung:

Quyết định Số 475/TB-UBND, ngày 04 tháng 08 năm 2015 của UBND tỉnh Nghệ An về Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Viết Đường tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động phục vụ phát triển TTCN - Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2009 – 2015. 


Tài liệu đính kèm