Số/Ký hiệu: 109 /KH- UBND
Ngày ban hành: 12/03/2014
Người ký: Lê Xuân Đại
Trích yếu: Kế hoạch triển khai đề án, đổi mới, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020
Nội dung: Kế hoạch triển khai đề án, đổi mới, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020

Tài liệu đính kèm