Số/Ký hiệu: 231/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/01/2014
Người ký: Lê Xuân Đại
Trích yếu: Quyết Định Về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020 (Kèm theo Đề án)
Nội dung: Quyết định Về việc phê duyệt Đề án đổi mới phát triển Hợp tác xã tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020. (Kèm theo Đề án)

Tài liệu đính kèm