Số/Ký hiệu: 5222/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 09/11/2015
Người ký: Hoàng Viết Đường
Trích yếu: Quyết định Về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020
Nội dung: Quyết định số 5222/QĐ-UBNDVề việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho người lao động gắn với giải quyết việc làm và phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020

Tài liệu đính kèm