Số/Ký hiệu: 06 -NQ/TU
Ngày ban hành: 04/11/2011
Người ký: Phan Đình Trạc
Trích yếu: Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề giai đoạn 2011-2020
Nội dung:

Tài liệu đính kèm