Số/Ký hiệu: 6567 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/12/2016
Người ký: Đinh Viết Hồng
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Làng nghề năm 2016
Nội dung: QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận Làng nghề năm 2016

Tài liệu đính kèm