Số/Ký hiệu: Số: 73/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 21/12/2015
Người ký: Hoàng Viết Đường
Trích yếu: Quyết định số 73 Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An
Nội dung:

Quyết định số 73 Ban hành Quy định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân, Thợ giỏi  lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp – làng nghề tỉnh Nghệ An


Tài liệu đính kèm