Số/Ký hiệu: Số: 59 /KH-UBND
Ngày ban hành: 23/01/2016
Người ký: Hoàng Viết Đường
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới
Nội dung: Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình Hợp tác xã (HTX) kiểu mới

Tài liệu đính kèm