Số/Ký hiệu: 3005 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/07/2017
Người ký: Đinh Viết Hồng
Trích yếu: Kế hoạch tổ chức Hội chợ xanh, sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp khu vực HTX và làng nghề tỉnh Nghệ An, năm 2017.
Nội dung:

Kế hoạch tổ chức Hội chợ xanh, sản phẩm nông sản, tiểu thủ công nghiệp khu vực HTX và làng nghề tỉnh Nghệ An, năm 2017


Tài liệu đính kèm