Số/Ký hiệu: 164/TB-UBND
Ngày ban hành: 08/04/2014
Người ký: Võ Hồng Dương
Trích yếu: THÔNG BÁO: Kết luận của đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo.
Nội dung:
THÔNG BÁO: Kết luận của đồng chí Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ
đạo phát triển kinh tế tập thể tại cuộc họp thứ nhất Ban chỉ đạo.


Tài liệu đính kèm