Số/Ký hiệu: 135 /KH-UBND
Ngày ban hành: 25/03/2014
Người ký: Lê Xuân Đại
Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật HTX 2012, Đề án Đổi mới, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020
Nội dung: Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật HTX 2012, Đề án Đổi mới, phát triển HTX tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2020

Tài liệu đính kèm