Số/Ký hiệu: 4375 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/09/2016
Người ký: Lê Xuân Đại
Trích yếu: Quyết định về công nhận Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
Nội dung: Quyết định về công nhận Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh Nghệ An khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021

Tài liệu đính kèm