Số/Ký hiệu: 906 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/03/2014
Người ký: Nguyễn Xuân Đường
Trích yếu: QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An
Nội dung: QUYẾT ĐỊNH: Về việc thành lập Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm