Số/Ký hiệu: số 294/TL-BTC
Ngày ban hành: 01/06/2016
Người ký: Hoàng Viết Đường
Trích yếu: Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới tỉnh Nghệ An
Nội dung: Thể lệ Cuộc thi Tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểu mới tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm