Số/Ký hiệu: 77/HD-LM.HTX
Ngày ban hành: 12/03/2009
Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Trích yếu: Hướng dẫn: Thực hiện Quyết định số 80/2008/QĐ.UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển TTCN và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung: Hướng dẫn: Thực hiện Quyết định số 80/2008/QĐ.UBND ngày 18 tháng 12 năm 2008 của UBND tỉnh Nghệ An Quy định về công nhận làng có nghề, làng nghề và chính sách khuyến khích phát triển TTCN và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tài liệu đính kèm