Số/Ký hiệu: Số: 1051 /QĐ-UBND
Ngày ban hành: 08/03/2010
Người ký: Hồ Đức Phớt
Trích yếu: Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển Làng nghề tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2015
Nội dung:

Tài liệu đính kèm